những thử thách THÔNG DỤNG

Di chuyển hành tinh

Vượt chướng ngại vật

Dời tháp IQ

Bách phát bách trúng

Đệm bay gắp trứng

Vướt địa đạo

Vòng xoay lịch sử

Cuộc đua đĩa bay

Caro cân não

Bóng chuyền khổng lồ

Nâng cao thương hiệu

Đường đến vinh quang

Bịt mắt đập niêu

Đôi hài vạn dặm

Đặc vụ vượt tường

Kết  bè ra khơi

Truy tìm ẩn số

Đại bác thần công

Bóng khổng lồ

Vươn tầm cao mới